Hasret Gültekin Bütün Evren Semah Döner

 

 
Egenin İki Yakası Konserinden(1993)